Udržateľnosť je jednou z najvážnejších tém súčasnosti. V dnešnom svete sprevádzanom pochodmi za boj proti klimatickým zmenám, snahami o legislatívne obmedzenie jednorázových plastov či kritikou fast fashion, je zbytočné pochybovať o vážnosti situácie na našej planéte. Sustainability, resp. udržateľnosť, sa stáva...