Pastel

foto: Lucie Vysloužilová (@lucietheluce),
model&muah: Agnes Willow (@agwillow),
styling: Šárka Strnadová (@strnadsarka)