O digitálnom znečistení alebo tzv. digitálnej stope sa vo všeobecnosti hovorí veľmi málo a mnohí o existencii tejto problematiky ani vôbec netušia. Všetci sa tvárime, že rozumieme tomu, ako funguje internet. Mnohí z nás ovládajú sociálne siete, SEO, web design alebo dokonca WordPress. Internet je jednoducho súčasťou nášho každodenného...